Tek yetki Saray’a verildi: Erdoğan’ın ‘Oy yoksa hizmet yok’ tehdidi yönetmelikle resmiyete büründü

İktidar yerel seçim öncesinde, belediyelerin yurtiçi borçlanmalarını “kamu yatırım programındaki projelerle” sınırlandırdı. Bundan böyle belediyelerin tahvil ihracı yalnızca, “yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı” için kullanılabilecek. Belediyeler iktidarın onay vermediği bir proje için borçlanamayacak. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mahalli idarelerin yurtiçi piyasalarda yapacakları tahvil ihraçlarının izin sürecine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” sözlerinin ardından yapılması dikkat çekti. 

Yani mevcut yönetmeliğe göre, yurtiçi piyasalarda yapılacak tahvil ihraçları zaten izne bağlıydı. Hazine Müsteşarlığı kaldırıldığı için yeni izinler Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınacak. Yönetmelikteki, “İhraççının Müsteşarlıkça verilen izne istinaden yurtiçi piyasalarda ihraç edeceği nominal tutar, belirlenen izin tutarını aşamaz” hükmü de değiştirildi.

Yeni düzenleme şöyle oldu: “Tahvil ihracı yalnızca yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı için yapılabilir. Projenin yıllık kamu yatırım programı ile ilişkisi kurulduktan sonra bakanlığa izin başvurusunda bulunulabilir. Bakanlık tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan projenin yıllık kamu yatırım programındaki yeri ve finansmanının tahvil ihracı ile gerçekleştirilmesine ilişkin görüş alınır. Bakanlıkça verilen izin tutarı, yıllık kamu yatırım programındaki proje tutarını geçemez. İhraççının bakanlıkça verilen izne istinaden yurtiçi piyasalarda ihraç edeceği nominal tutar, belirlenen izin tutarını aşamaz.”

Kamu yatırım programları iktidar tarafından hazırlanıyor. Belediyeler sadece iktidarın onay verdiği projeler için yurtiçinden borçlanabilecekler.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir